Sedert 1 april 2011 is er op de polikliniek KNO Zutphen 2 dagen per maand een gecombineerd spreekuur met het Audiologisch Centrum. Dit spreekuur is een combinatie spreekuur waarbij een audioloog, een logopediste en een KNO-arts aanwezig zijn

Op dit spreekuur is speciale aandacht voor:

  1. gehoormetingen voor kinderen met het vermoeden van een taal-spraak achterstand.
  2. gehoormetingen voor kinderen met een mentale achterstand (Down syndroom) , autisme en aanverwante stoornissen zoals PPD-NOS
  3. taal-spraak evaluatie bij kinderen met een afwijkend gehoor.
  4. behandeling en adviezen aan patiënten met een hyperacusis, invaliderend oorsuizen en moeilijke hoortoestel aanpassingen
  5. andere vormen van hoortoestel revalidatie, zoals beengeleiders.
  6. diagnostiek en adviezen bij families met een erfelijke slechthorendheid

Via een verwijzing van uw huisarts of uw behandelend logopedist(e) kunt U op een donderdag een gecombineerde afspraak (laten) maken waarbij dan alle onderzoeken op dit dagdeel worden verricht.

 
Vorige pagina: Het Team
Volgende pagina: Keel