Sedert 2000 is er regelmatig een Nederlandse KNO arts werkzaam in Ethiopie.

De ziekenhuizen waar we werkzaam zijn liggen in de plaatsen Attat en Wolliso, in de Gurage provincie, één van de armste provincies in Ethiopië.

Dit vrijwilligerswerk word verricht voor de Stichting Eardrop: een organisatie die sinds 1982 Nederlandse KNO artsen uitzend naar Kenia en recent ook naar Ethiopië.

Voor meer informatie over de huidige stichting kunt u kijken op www.eardrop.nl.

Artsen opleiden in Ethiopië

Een belangrijke taak is het opleiden van de Ethiopische KNO artsen

 Attat Ethiopië

Dit ziekenhuis heeft 57 bedden beschikbaar voor een regio van 1 miljoen inwoners.  In het ziekenhuis komen drie maal per jaar Nederlandse KNO artsen. Het ziekenhuis word bestuurd door de Ethiopische kerk samen met de organisatie van zuster Dengel , een Indiaanse non die in 1923 naar Ethiopie vertrok.

Meer informatie vind U op: www.attat-hospital.de

In ontwikkelingslanden zoals Ethiopië is er een hogere incidentie aan looporen die vooral veroorzaakt worden  door de slechte  watersanitatie in combinatie met frequente(re) bovenste luchtweginfecties.  Deze  gehoorverliezen gaan vaak gepaard met looporen, De gehoorverliezen  zijn dermate dat een normaal gesprek  onmogelijk is.

Volle wachtkamer in Attat Ziekenhuis Ethiopië

Altijd volle wachtkamers in het provincie zieknhuis in Attat, Ethiopie

KNO arts Robbert Ensink verblijft regelmaig enkele weken in dit ziekenhuis, U kunt een korte impressie lezen van een bezoek. Het gehele artikel is hier leesbaar (artikel van Medisch Contact, pdf bestand)

" Regelmatig werd we geconfronteerd met volledig dove kinderen soms met vergezellende zeer ernstige mentale handicaps die vanaf hun jongste jaren volledig doof waren en samen met moeder voor het eerst op een poliklinisch KNO spreekuur verschenen. Deze kinderen hadden geen school gevolgd en werkten vaak al vanaf jongste leeftijd op het land van hun ouders mee. De mogelijkheden voor dit soort kinderen zijn in een land als Ethiopië nihil, wetende dat de 2 dovenscholen in het land overvol zijn en geen kansarme plattelandskinderen kunnen plaatsen. Dit nog los van het feit dat zo´n opleiding betaald moet worden door de ouders. Het was soms enorm frustrerend dat je alleen de diagnose kon stellen en de ouders deze kon meedelen. Aan de andere kant was de dankbaarheid van vele ouders zo overweldigend dat dit op ons een onuitwisbare indruk achterliet.

In een land waar 10 KNO artsen werkzaam zijn op een bevolking van 80 miljoen inwoners is dit oorheelkundige zorg die met recht omschreven kan worden als "de druppel op de gloeiende plaat". We zagen veel patiënten waar niet direct een oplossing voor te vinden was. Ook zagen we veel patiënten waar de zorg eigenlijk op een huisarts nivo geregeld zou kunnen worden. Patiënten echter waren ons regelmatig dankbaar, en het was vooral deze oprechte dankbaarheid die ons de motivatie gaf die twee weken er volledig voor te gaan.

Wilt U meer weten over de activiteiten in Ethiopie; neem dan contact met ons op.

Schoolproject

De basisschool De Klimtoren in Drempt  heeft in 2016 het initiatief genomen om een project te ondersteunen in de Gurage provincie , een van de armste regio's in Ethiopie. In maart 2017 mocht Robbert Ensink een mooi bedrag overhandigen dat zal worden gebruikt voor renovatie van de Deneb Primary school die gelegen is in de omgeving van Attat en waarop 95 jongens en 91 meisjes , verspreid over de groepen 1 tot 7 onderwijs volgen. Het geld zal  volledig worden besteed aan de verbouwing waarbij stenen muren, een betonnen vloer, electriciteit en een functionerend dak worden gebouwd.

Voor vragen over dit project mail: r.ensink@gelre.nl  

 

 

 

 

 
Vorige pagina: Contact
Volgende pagina: Sitemap