Inleiding
Snurken komt voor op alle leeftijden. Op volwassen leeftijd snurkt ongeveer 1 op de 5 mannen en 1 op de 10 vrouwen iedere nacht. Bij kinderen spelen vaak de keelamandelen een rol.  Snurken ontstaat  doordat een sterke luchtstroom de slappe(re) weefsels in het KNO gebied zoals de huig, verhemelte en de wanden van de keelholte laat trillen en dit veroorzaakt het snurkgeluid.

Wat maakt snurken erger?
Overgewicht speelt een belangrijke rol bij snurken.  Er is een duidelijke relatie tussen overgewicht en snurkklachten. Hiervoor kunt U zelf uw body mass index berekenen. Ook alcoholgebruik, roken,  en het gebruik van kalmerende middelen en slapen op de rug kan snurken veroorzaken of verergeren.

Als de partner snurkt

<-- Bereken uw body mass index en hiermee de kans op snurken


Naast deze factoren kunnen er oorzaken zijn die de Keel-Neus oor arts doormiddel van onderzoek kan vast stellen. Zo kunnen een verstopte neus door allergie of roken (irritatie van neusslijmvlies), neuspoliepen of een scheef neustussenschot kan ook bijdragen aan snurken. Nadat U bij de keel-neus oor arts bent geweest volgt in de regel de combinatie afspraak, op dezelfde dag, met de longarts in Zutphen, dit is om te bekijken of er naast snurken sprake is van een zogenaamd obstructief slaap-apneu syndroom. Hieronder kunt U daar meer over lezen. Voor het bepalen van de lokatie en hiermee samenhangende oorzaak voor het snurken spreekt de KNO arts vaak met U een slaapendoscopie ingreep af.

 

Slaapnasopharyngoscopie of slaapendoscopie.

Bij deze ingreep, in dagopname , word U in slaap gebracht door de anesthesist in die houding waarin word gesnurkt. Tijdens het snurken word met de flexibele endoscoop gekeken op welk niveau het snurken ontstaat.

 

De therapie

Afhankelijk van de uitkomst van de onderzoeken die de KNO-arts en de longarts bij U heeft verricht zijn er verschillende behandelingsmethoden. Voor alle behandelingen geldt dat het aanpassen van bijdragende factoren voor het snurken zoals overgewicht, roken of een eventuele allergie, tevens aandacht behoeven (afvallen, stoppen met roken, medicijnen).

De niet-operatieve behandeling van snurken

Het effect van de niet-operatieve behandeling van snurken wordt bereikt door de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak naar voren te laten komen. Daarnaast zal met het naar voren komen van de onderkaak ook de tong naar voren gaan wat ook weer meer ruimte in de mond-keelholte veroorzaakt. Het apparaat wat de onderkaak (mandibula) naar voren kan brengen (repositioneren) heet een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). Deze therapie is alleen geschikt voor mensen waarbij tijdens de slaapendoscopie gebleken is dat het snurken ontstaat op het niveau van de tongbasis. De MRA wordt op maat gemaakt wordt door de mond-kaak-chirurgen in ons ziekenhuis. Voor het dragen van een MRA is een goed gebit nodig. Daarnaast dient ook de toegangkelijkheid in de neus goed te zijn.

Snurken

De operatieve behandeling van snurken.

Soms wordt de oorzaak van snurken veroorzaakt door een dichtzittende neus. Voordat alle uitslagen van de onderzoeken bekend zijn heeft de Keel-neus-oor arts reeds in uw neus gekeken of er anatomische redenen voor het snurken zijn. Soms is de oorzaak en lokatie van het snurken reeds bij de slaapendoscopie bekeken. Als uit de nachtelijke registratie van de longartsen blijkt dat er geen sprake is van een OSAS, komt U bij de KNO arts terug om te bespreken wat er aan het , hinderlijke, snurken kan worden gedaan.  Bij kinderen is een mogelijkheid om de keel-neus amandelen te verwijderen. Indien er geen oorzaken in de neus zijn kan er eventueel wat aan het verhemelte en/of de keelamandelen worden gedaan om het snurken te verminderen.  In het Gelre-ziekenhuis lokatie Zutphen hebben we daarvoor verschillende behandel mogelijkheden

  1. verwijderen van de neus amandel en keelamandelen
  2. Uvulo-palato-pharyngo-plastiek (UPPP)
  3. Gecontroleerde littekenvorming (Somnoplastiek)

Deze verschillende behandel methoden kunt U in overleg met Uw KNO arts bespreken. Tot één van deze ingrepen word vaak ook , in overleg, met de longarts na de gemeenschappelijke bespreking  een voorstel gedaan.

 

Gaat het snurken gepaard met nachtelijke ademstops en bent U vermoeid overdag ?

Bereken hier of U een mogelijk obstructief slaap-apneu syndroom heeft

 

Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS)

Wanneer snurken gepaard gaat met een obstructie( ademstilstanden) van de bovenste luchtwegen en overmatige slaperigheid overdag, spreekt men van een obstructief slaapapneusyndroom (OSAS).  Doordat mensen met apneu's niet goed zijn uitgerust, lopen zij overdag tijdens werk of in het verkeer meer risico op een ongeluk. Recent is gebleken dat mensen met het slaap-apneu syndroom een 80% grotere kans hebben om depressief te worden dan mensen met een normaal slaappatroon
Hoe stellen wij in Zutphen een obstructief slaap apneu syndroom vast ?. Om de ernst van OSAS vast te stellen wordt nagegaan wat de symptomen zijn. Het belangrijkste symptoom naast de apneu's is slaperigheid overdag. Daarnaast is een slaapregistratie noodzakelijk. De slaapregistratie vindt plaats in het ziekenhuis of thuis. Vaak heeft U op dezelfde dag ook bij de longarts hier een (gecombineerde) afspraak voor.  In het gemeenschappelijke spreekuur dat wij  met de longartsen hebben worden nadat alle onderzoeken zijn gedaan  de resultaten besproken en word er gekeken of er sprake is van een OSAS syndroom of dat er toch sprake is van snurken waarvoor verdere beoordeling door de KNO arts plaats vind.

Therapie van OSAS

Algemene maatregelen.
Voor iedereen met OSAS zijn de volgende adviezen of maatregelen van belang: gewichtsvermindering, stoppen met alcohol in de avond, stoppen met roken en het vermijden van medicijnen met slaperigheid als bijwerking.

Specifieke maatregelen.
Afhankelijk van de uitslag van de slaapregistratie en de klachten zijn meerdere therapieën mogelijk. Deze zullen met U worden besproken door de longarts.

Bij een lichte vorm van OSAS kan een naast het aanpassen van een mandibulair repositie apparaat ook worden gekozen voor een UPPP.  Bij sommigen is een correctie van het neustussenschot noodzakelijk om het masker dat bij CPAP wordt gebruikt, goed te laten werken.

Bronvermelding: www.kno.nl
Vorige pagina: Neuspoliepen
Volgende pagina: OSAS Vragenlijst