Een bezoek aan de polikliniek
Voor een afspraak met een KNO-arts is een verwijzing van de huisarts of een andere medisch specialist noodzakelijk.
Hij of zij geeft u een brief mee, de zogenaamde verwijsbrief. Hierin staat beschreven waarvoor u wordt verwezen naar de KNO-arts.
Het kan ook zijn dat de verwijzende arts deze verwijsbrief naar de polikliniek heeft gefaxed.

Wat neemt u mee bij uw polikliniekbezoek?

Verwijsbrief Een lijstje met de medicijnen die u gebruikt Uw identiteitsbewijs Uw verzekeringsgegevens (pasje)
Komt u voor het eerst in het ziekenhuis? Of zijn uw gegevens gewijzigd?
Ga dan voor uw polikliniekbezoek naar het Inschrijfpunt in de centrale hal om u te laten inschrijven.

Het polikliniekbezoek
De KNO-arts vraagt in het gesprek eerst naar uw klachten. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Als het nodig is volgen aanvullende onderzoeken. Een röntgenfoto kan direct gemaakt worden. Voor andere onderzoeken zoals een MRI of CT-scan wordt een nieuwe afspraak gepland bij afdeling Radiologie.
De KNO-arts bespreekt de uitslag(en) van de onderzoeken met u in een vervolgafspraak. Dan bespreekt hij ook de verdere behandeling met u. Soms is een conservatieve behandeling voldoende. Dat wil zeggen een behandeling waarbij geen operatie nodig is. Bijvoorbeeld behandeling met medicijnen of hulpmiddelen zoals een gehoorapparaat. In andere gevallen adviseert de KNO-arts u een operatie.

KNO Zutphen polikliniek

Operatie
Besluit u samen met de KNO-arts tot een operatie? Dan worden afspraken gemaakt over de manier van verdoving. Sommige operaties gebeuren poliklinisch onder plaatselijke verdoving. U hoeft hiervoor niet opgenomen te worden.
Voor veel operaties is het noodzakelijk dat u op afdeling dagbehandeling of afdeling 5 Zuid wordt opgenomen. Deze klinische operaties vinden plaats in de operatiekamer onder algehele anesthesie.
U krijgt van de doktersassistente een afspraak mee voor de pre-operatieve screening bij de anesthesioloog. Dit is de arts die bij u de verdoving verzorgt. Ook krijgt u een afspraak voor een intake gesprek met een verpleegkundige van de afdeling waar u wordt opgenomen.
Vorige pagina: Ziekten van het strottenhoofd (larynx)
Volgende pagina: Bereikbaarheid