In Gelre ziekenhuizen, lokatie Spittaal bestaat sedert 2002 ruime ervaring in de diagnostiek en de logopedisch en chirurgische behandeling van stemproblemen.

Deze ervaring heeft recent, in 2008 ondermeer na een jarenlange opgedane stemervaringen in het academisch ziekenhuis Nijmegen geleid tot een samenwerking met het Rijnstate ziekenhuis in het stemcentrum Oost ( www.stemcentrumoost.nl)

Indien U beroepsmatig uw stem wilt laten beoordelen of dit dient te doen vanuit een opleidingssituatie (PABO, conservatorium) dan kunt U hiervoor een 1e afspraak maken in Zutphen of op onze buitenpoli in Lochem. Het consult zal daarbij bestaan uit een stroboscopie ( zie verder) en algeheel KNO onderzoek met zo nodig audiometrie en allergie testen . Al deze onderzoeken vinden in 1 consult plaats.

Op de buitenpolikliniek Lochem kunt U op dezelfde dag, meestal op maandagen, ook een logopedisch consult krijgen.

In Zutphen kan deze logopedische consultatie niet altijd op dezelfde tijd.

Hoe belangrijk is spreken?

Spreken is bij de meeste mensen het meest gebruikte communicatie middel. Vooral mensen in het onderwijs, maar ook verkopers en beroepssprekers moeten veel hun stem gebruiken.

Hierdoor kunt U extra in uw spreken en dus functioneren een belemmering ervaren. In uw stem zit ook vaak een emotioneel aspect ( warm of juist afstandelijk) Afwijkend stemgeluid kan daarom een verkeerde indruk van uw stemming geven.

Hoe maakt U geluid?

KNO Zutphen Stemband opnameGeluid word gemaakt in het strottenhoofd of adamsappel. Het strottenhoofd vormt de verbinding tussen de luchtpijp en de keelholte. In het strottenhoofd liggen de stembanden. Deze plooien kunnen door middel van spieren naar elkaar worden bewogen. Als de stembanden tegen elkaar komen kunnen ze door de uitgeademde lucht in trilling worden gebracht. Door de spanning in de stembanden te veranderen kunt U een hoge en lage toon maken. Het stemgeluid word omgezet in klanken ondermeer in de lippen, tong gehemelte en keel.

 

Hieronder ziet u een filmfragment van een lage toon bij foneren (= produceren van stemgeluid) en van een hoge toon bij foneren.

Welk onderzoek doet de KNO arts?

Bij uw bezoek in Zutphen of Lochem zult U onderzocht worden of er op uw stembanden een afwijking zit of dat U uw stembanden verkeerd gebruikt.

Er kan met een klein cameraatje via uw neus worden gekeken maar soms is hier aanvullend onderzoek voor nodig middels een stroboscoop. Dit apparaat produceert flitslicht , waardoor met name de trilling van uw stembanden zichtbaar wordt. De stroboscopie vind plaats via uw mond. Vaak kijkt de logopediste tijdens dit onderzoek mee. Gezamenlijk is er dan een goede indruk te krijgen wat er mis is met Uw  stem en bovenal wat er te verbeteren valt en wat hierin de beste behandeling is.

Larynx scoop

Wat zijn de gevolgen van verkeerde stemgebruik?

In enkele gevallen kan verkeerd stemgebruik leidden tot het ontstaan van afwijkingen op de stembanden. Dit zijn met name de stemband of zangersknobbels. In die gevallen zal zeker in het begin de beste behandeling logopedie zijn. Is het resultaat van logopedie onvoldoende dan kan overwogen worden middels een operatieve ingreep, meestal in dagbehandeling, de stembandknobbel te verwijderen. Na een operatieve behandeling continueren we vaak de logopedie en heeft een vaak een aantal dagen stemrust na deze ingreep.

Wat kunt U zelf doen?

Het is belangrijk om bij beroepen waar veel stembelasting is zgn stemhygiëne in acht te nemen. Dit is oa:

  • Niet roken
  • Door de neus ademen en voldoende water of ander vocht te drinken
  • De stem niet te forceren wanneer U flink verkouden bent
  • Niet kuchen schrapen, fluisteren of schreeuwen

Tot slot

Zeer veel stemproblemen kenmerken zich door het individuele karakter dat juist bij U past. We kunnen niet genoeg benadrukken dat een multi-disiplinaire ( KNO-arts en logopediste ) benadering daarin belangrijk is. Wij hopen als stemteam daarin U adequaat te kunnen helpen.

 

 
Vorige pagina: Oor
Volgende pagina: Ziekten van het strottenhoofd (larynx)