De maatschap KNO bestaat uit 3 KNO artsen en 8 dokterassistentes. Daarnaast werken regelmatig op de polikliniek KNO een aantal invalkrachten en stagiaires. Met de overgang het oude "Spittaal ziekenhuis"naar de nieuwe locatie, is de poli KNO samen met de polikliniek dermatologie op dezelfde afdeling gelokaliseerd.

Verder is er een co-assistent(e) 2 weken per maand aanwezig. Deze dokter in opleiding loopt zijn of haar stage vanuit het Academisch ziekenhuis Nijmegen. In de regel ziet de co-assistent met supervisie en overleg van de KNO artsen de nieuwe verwijzingen via de huisarts.

De dokterassistentes

Met de overgang van het 'oude Spittaal naar het nieuwe ziekenhuis is er voor de doktersassistentes veel veranderd. Hun taken zijn namelijk in de nieuwe situaties gesplitst in een aparte niet aan de polikliniek verbonden 'backoffice" waar zij U telefonisch te woord staan en telefonisch afspraken maken en een op de polikliniek KNO ( route 1.4) aanwezige "front-office". Deze front-office is de balie tegenover de wachtkamer op de polikliniek. Daar zijn zij U behulpzaam bij het maken van een afspraak na het bezoek bij de KNO arts.

KNO Zutphen seceretariaat

We zijn als KNO artsen blij dat we het gehele "vroegere" team werkt op de nieuwe polikliniek. Taken die zij zullen verrichten zijn: allergietesten; gehoortesten; assisteren bij poliklinische ingrepen alsmede U indien nodig wegwijs maken op de polikliniek en het maken van vervolgafspraken voor aanvullende onderzoek of ingrepen.

DE KNO artsen

Jeroen Mud is Keel-Neus- Oorarts sinds 1985 . Hij volgde na zijn studie geneeskunde in Groningen zijn specialisatie Keel-Neus- en Oorheelkunde in Rotterdam in het ErasmusMC. Al op 29 -jarige leeftijd werkte hij als Keel-Neus-Oorarts van 1985-1996 in Dordrecht. In 1996 maakte hij de gewenste overstap naar de regio Zutphen, alwaar hij met plezier werkt. Door zijn lange ervaring is hij onder andere meer dan gemiddeld ervaren en bedreven in zijn aandachtsgebieden de oorheelkunde en neus- en neusbijholtechirurgie. In Zutphen heeft hij diverse staffuncties bekleed, waaronder die van stafvoorzitter. Hij is gehuwd en heeft 3 volwassen kinderen.

Robbert Ensink behaalde zijn doctoraal examen in 1993 in de geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1995 voltooide hij deze studie met het artsexamen. Aansluitend deed hij twee jaar onderzoek naar erfelijke slechthorendheid waarop hij in 2000 promoveerde. Van 1997 tot 2002 specialiseerde hij zich in de Keel-, Neus- en Oorheelkunde in het Radboudziekenhuis en het Rijnstate Arnhem alsmede het St Maartensgasthuis in Venlo.

Vanaf 2002-2009 was hij parttime werkzaam in het Universitair Medisch centrum St Radboud met als aandachtsgebieden vroeg kinderlijke slechthorendheid en stem en slikstoornissen. Sinds 2009 doet hij stemspreekuur in het stemcentrum Oost (www.stemcentrumoost.nl) Eenmaal per jaar geeft hij les aan Afrikaanse KNO artsen in opleiding ter plaatse ( zie link Ethiopië) . Dokter Ensink is lid van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen .

Steven Sluyter behaalde zijn artsexamen in 1993. Aansluitend vervulde hij de militaire dienst en werkte hierna als arts-assistent in o.a. het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Van 1997 tot 2003 specialiseerde hij zich in het UMC Utrecht tot KNO-arts. Tijdens zijn opleiding verrichtte hij wetenschappelijk onderzoek naar de ototoxiciteit van Cisplatine in het binnenoor.

In 2003 vestigde hij zich in Gelre Zutphen. Aandachtsgebieden zijn o.a. duizeligheid en rhinologie. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied en getrouwd en heeft een tweeling.
Vorige pagina: KNO Gelre Zutphen
Volgende pagina: Audiologisch Centrum